A formagyakorlat kötött, folyamatos mozdulatsor, mely a stílus jellemző állásait, mozdulatait, technikáit tartalmazza, melyeket meghatározott alapelvek szerint kell végrehajtani. Megkülönböztetünk pusztakezes és fegyveres formagyakorlatokat.

A Chen stílus jellemzői:
Más taiji stílusokhoz képest a körkörös/spirális mozgás az, mely leginkább jellemző és Chen stílusra. Az egész test, minden ízület folyamatos spirális mozgásban van, kis és nagy körök követik egymást szüntelen. Ezt illusztrálja a jól ismert yin-yang 《阴阳Yīnyáng》 szimbólum is. A yin és yang dinamikus egyensúlya (taiji) ezen kívül még többféleképpen jelenik meg:

•    zárás – nyitás,
•    lágy – kemény,
•    lassú – gyors,
•    mély – magas (állás) folyamatos váltakozása.

Chen stílusú pusztakezes formagyakorlatok:
A Chen stílus széles körben való elterjedése előtt (17. generációig – Chen Fake) jellemzően két tradicionális formát gyakoroltak:

•    83 lépéses formagyakorlat (一路 yīlù, azaz első forma)
•    71 lépéses formagyakorlat (二路 èrlù, azaz második forma)

A Chen stílus könnyebb elterjesztése érdekében Feng Zhiqiang 18. generációs nagymester két egyszerűsített pusztakezes formagyakorlatot hozott létre:

•    24 lépéses formagyakorlat
•    48 lépéses formagyakorlat

Han Mesterünk egyszerű hasonlatával élve a 24-es forma az „általános iskola”, a 48-as a „középiskola”, a 83-as és 71-es pedig az „egyetem”.

A 24-es formagyakorlatra jellemző, hogy a relatíve egyszerűbb mozdulatokat mindig lágyan hajtjuk végre, és főként nagy köröket „rajzolunk”.

A 48-as formagyakorlat már hosszabb terjedelmű, bonyolultabb mozdulatokat tartalmaz, nagyobb hangsúlyt kapnak a kis körök, ezáltal a törzs, a derék és a has mozgása. A mozgás dinamikusabbá válik: megjelennek az ugrások és erőkivezetés (发力 fā lì).

A tradicionális 83-as és 71-es formagyakorlatot egymással összefűzve egy nagy formagyakorlatként (is) gyakoroljuk. A két gyakorlat egymást kiegészíti, mint a yin-yang szimbólum két fele, s így egymás viszonyában az egyik yin (83-as), a másik pedig yang (71-es): a 83-es forma tehát lassabb, lágyabb, míg a 71-es gyorsabb, dinamikusabb és keményebb, hangsúly az erőkivezetésen van (fali). A 71-es formát ezért ágyúökölnek is hívják (炮锤 pào chuí).

Fegyveres formagyakorlatok:

A Chen stílus fegyverei és ezek formagyakorlatai a következők:

•    egyenes kard (剑 jiàn): 48 lépéses formagyakorlat
•    szabja (刀 dāo): 36 lépéses formagyakorlat
•    hosszú bot (杆 gān)
•    legyező (扇 shàn)

 A fegyveres formagyakorlatokról egy hosszabb cikk elérhető itt.