Rólunk

Rólunk2020-02-18T23:46:31+01:00

Magyarországi Chen Stílusú Xin Yi Hun Yuan Tai Ji Quan Egyesület

Az Egyesület célja a magyarországi harcművészet felvirágoztatásában való aktív részvétel, a Chen stílusú Xin Yi Hun Yuan Tai Ji Quan kínai harcművészeti stílus magyarországi képviselete és terjesztése, a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok és versenyek alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében.

Az Egyesület mint autonóm, civil tevékenységet végző szervezet alapvető, általános célja a sport, mint önszerveződésre épülő, az egyetemes kultúra részét képező tevékenység népszerűsítése; annak mint a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszközének és a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módjának széles tömegek számára elérhetővé tétele, a sporttevékenységhez szükséges feltételek biztosítása. Mindezeket figyelembe véve az Egyesület céljai maghatározásával ösztönözni kívánja a mozgás-gazdag életmód Magyarországon való térnyerését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását, illetve szót kíván emelni a sporttal kapcsolatos káros, önveszélyeztető tendenciák (dopping- és drogfogyasztás) terjedése ellen.

E cél érdekében az Egyesület felvállalja a stílus bemutatását szervezett edzések, versenyek és sportbemutatók csatornáin, illetve a nyomtatott sajtó, az audiovizuális és internetes média eszközein keresztül.