Meridiánrendszer

Meridiánrendszer2019-08-13T12:46:08+02:00

S_jingluo_call

Alapvető tudnivalók a meridiánrendszerről

A tradicionális kínai gyógyászat felfogása szerint az ember energetikai rendszerében a meridiánok központi szerepet töltenek be, olyannyira, hogy a régi kínai orvoslás nem különböztette meg a meridiánrendszertől független központi idegrendszert. A meridiánok közvetítenek minden energiát, információt a szervek és a többi meridián között, az ember belső energiája, a qì (气) kering bennük.

Mi is az a meridián?

A meridián nevet Soulié de Morant adta ezeknek a testet behálózó képzeletbeli vonalaknak, a földgömb hosszanti térbeosztásának, a meridiánoknak a mintájára. Valamennyi meridián összefoglaló kínai neve: jīngluò (meridiánhálózat), írásjelekkel: 经络.
A meridiánokat ne zárt csatornaként képzeljük el. Az energia szervezetünkben mindenhol jelen van, viszont nagy valószínűséggel ezeken az “utakon” közlekedik testünkben. A meridiánok leginkább a mágneses erővonalakhoz hasonlítanak, melyet a modern kutatások is megerősítettek.

A meridiánrendszer felépítése

A rendszert két nagy csoportra oszthatjuk: elsődleges (fő) és másodlagos meridiánokra.

  • A 12 pár főmeridián (经正 jīngzhèng) a szervezet jobb és bal oldalán szimmetrikusan helyezkedik el

A másodlagos meridiánok a főmeridiánokból ágaznak le, de önálló pontokat nem tartalmaznak. Ezek:

  • 12 pár ín-izom meridián (经筋 jīngjīn)
  • 12 pár kitérő meridián (经别 jīngbié)
  • 12 pár hosszanti Luo
  • 12 pár haránt Luo
  • 4 különleges mài (脉) meridián
  • 8 páratlan meridián

A legfontosabb meridiánok a főmeridiánok, ezek minden külső és belső energetikai behatásra reagálnak. Ezeknek és két páratlan meridiánnak (rènmài 任脉 befogadó meridián és 督脉 dūmài kormányzó meridián) a pontjaival tudjuk befolyásolni az energiaforgalmat. A másodlagos meridiánoknak nincsenek pontjaik a bőr közelében, csak az egyes főmeridiánok meghatározott részeinél kerülnek testfelszínhez közel. Szerepük, hogy a főmeridiánok bizonyos funkcióit kihangsúlyozzák, de természetesen saját feladatköreik is vannak.

S_jingbie_Call

A főmeridiánokról

Az egész meridiánrendszer legfontosabb része a 12 főmeridián.

A főmeridiánok a bennük lévő energia szerint lehetnek yang illetve yin típusúak. A yin és a yang elveknek megfelelően az összes yin meridián a mellkas, has, valamint a végtagok belső oldalán, tehát a test középvonalához közelebb; az összes yang meridián a háton és a végtagok külső oldalán fut, azaz a test középvonalától távolabb. Kivételt képeznek a “fényes yang” meridiánok (a vastagbél és gyomor meridiánok), melyek a “szemből áradó napfényt fogadják”. Minden yang meridián felfele fut, azaz eléri a fej területét (összeköttetés az égi yang energiával) és minden yin meridián lefele fut. A fej minden yang meridián találkozási helye.

A főmeridiánokat aszerint is megkülönböztetjük, hogy a felső vagy az alsó végtagokon futnak-e végig. A felső végtag (mely yang jellegű) a Shǒu (手 kéz) előnevet kapja, míg az alsó végtagokon futó (yin jellegű) meridiánok a Zú (足 láb) előnevet kapják.

A harmadik szempont, ami szerint meg lehet különböztetni a meridiánokat, az, hogy milyen minőségű energia áramlik bennük. Ezek alapján vannak Tài (太), Shǎo (少) és Jué (厥) típusú meridiánok.

Tehát a 12 főmeridián a következő elnevezéseket kapja (a meridiánok az energiakeringés sorrendjének megfelelően vannak a listában):

A 12 főmeridián
Elnevezés Magyar
Shǒu Tài Yīn (手太阴) tüdőmeridián (肺经 fèijīng)
Shǒu Yáng Míng (手阳明) vastagbél-meridián (大肠经 dàchángjīng)
Zú Yáng Míng (足阳明) gyomor meridián (胃经 wèi jīng)
Zú Tài Yīn (足太阴) lépmeridián (脾经 píjīng)
Shǒu Shǎo Yīn (手少阴) szívmeridián (心经 – xīnjīng)
Shǒu Tài Yáng (手太阳) vékonybél-meridián (小肠经 xiǎochángjīng)
Zú Tài Yáng (足太阳) húgyhólyag-meridián (膀胱经 pángguāngjīng)
Zú Shǎo Yīn (足少阴) vesemeridián (肾经 shènjīng)
Shǒu Jué Yīn (手厥阴) szívburok meridián (心包络经 xīnbāoluòjīng)
Shǒu Shǎo Yáng (手少阳) hármas melegítő meridián (三焦经 sānjiāojīng)
Zú Shǎo Yáng (足少阳) epehólyag-meridián (胆经 dǎnjīng)
Zú Jué Yīn (足厥阴) májmeridián (肝经 gānjīng)

Ezeken a meridiánszakaszokon helyezkednek el az ún. klasszikus bőrpontok, ahol tűkkel, illetve nyomással lehet befolyásolni az energiaáramlást.

S_qi_call

Az energia keringése a meridiánokban

A főmeridiánokban az energia keringése szoros kapcsolatban van az öt elemmel. Az energiakeringésben egymás után vesznek részt az ugyanahhoz az elemhez tartozó yin és yang meridiánok. Mivel a meridiánokban keringő energia – az alsó és középső melegítőből érkezve – a tüdőben nyeri el végleges összetételét s annak meridiánján keresztül lép ki a felszínre, ezért a napi energiakeringési ciklust is a Shǒu Tài Yīn indítja el. Az energia a test hosszában az egyes meridiánokban felváltva centrifugálisan vagy centripetálisan halad; a központból a periféria felé áramlik az energia az alsó végtag yin meridiánjaiban és a felső végtag yang meridiánjaiban, majd onnan a központ felé a felső végtagok yang meridiánjaiban és az alsó végtagok yin meridiánjaiban. A klasszikus akupunktúrás keringés 3 ciklusra (energiakörre) osztható, ezeket a lenti táblázat mutatja.

A keringés ciklusai
1. ciklus 2. ciklus 3. ciklus
A mellkasról a kézhez Tüdő Szív Szívburok
A kezekről az arcra Vastagbél Vékonybél Hármas melegítő
Az arcról a lábakhoz Gyomor Húgyhólyag Epehólyag
A lábakról a mellkasra Lép Vese Máj

 

A meridiánokban a qì mennyisége nem állandó, hanem egy meghatározott napirendet követ. A nap bizonyos szakaszában az egyes pályákon az energia mennyisége maximális, ez az az időszak, amikor lehetőség szerint el kell végeznünk az energia szabályozását. A meridiánok energiatartalma 12 óra elteltével a minimálisra csökken. Ez a gyakorlatban azért fontos, mert ilyenkor a biológiai órán szemben lévő meridián kezelésével is befolyásolhatjuk az energiaáramlást.

Az energiatelítettség napi ciklusa:

ciklus

Letérővezetékek

A letérővezetékek a főmeridiánokból a végtagokon indulnak és a perifériáról haladnak a test mélyebb rétegeibe, majd a fej felszínén folytatódnak.

A nyolc páratlan vezeték

Ezeket a vezetékeket azért nevezik páratlanoknak, mert nem felelnek meg a szimmetria követelményeinek. A nyolc páratlan vezeték kiegyenlítőtartályként szolgál, a klasszikus szövegekben a főmeridiánokat folyókként, a páratlan vezetékeket pedig tavak és csatornák gyanánt emlegetik, melyekkel a folyók vízállását szabályozni lehet.

A nyolc páratlan vezeték pedig:

督脉 dū mài (kormányzó meridián)
任脉 rèn mài (befogadó meridián)
冲脉 chōng mài
阳蹻脉 yángqiāo mài
阴蹻脉 yīn qiāo mài
阳维脉 yáng wéi mài
阴维脉 yīn wéi mài
带脉 dài mài

Irodalom:

  1. Carl-Hermann Hempen: Akupunktúra (Atlasz sorozat, ISBN: 963 9261 25 4)
  2. Dr. Simoncsics Péter : Az akupunktúra csodája (Lunarimpex kiadó, ISBN: 963 9219 21 5)

További érdekességek és információk: